யாழ்.மாவட்டத்தில் கடந்த 24 மணித்தியாலங்களாக வீசிய கடும் காற்றினால் 10 குடும்பங்களை சேர்ந்த 73 பேர் பாதிக்கப்பட்டிருப்பதாகவும்இ 8 வீடுகள் பகுதியளவில் சேதமடைந்துள்ளதுடன் ஒருவர் காயமடைந்துள்ளார். தற்போது நிலவி வருகின்ற அம்பான் புயலில் தாக்கத்தின் காரணமாக நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளிலும் அதனுடைய தாக்கம் உணரப்பட்டுள்ளதுஇ குறிப்பாக யாழ் மாவட்டத்திலும் காற்றின் தாக்கமானது

கடந்த 24 மணி நேரத்திற்குள் உயர்வானதாக உணரப்பட்டுள்ளது.நேற்று வீசிய காற்றின் காரணமாக யாழ்ப்பாண மாவட்டத்தில் 10 குடும்பத்தைச் சேர்ந்த 73 அங்கத்தவர்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்

8 வீடுகள் பகுதியளவில் சேதமடைந்துள்ளன. அத்துடன் கைதடி பகுதியில் பாடசாலை ஒன்றும் சேதமடைந்துள்ளது கோப்பாய் நீர்வேலிப்பகுதிகளில் அதிகளவான விவசாயிகளின் வாளைத்தோட்டங்கள் கடும் காற்றினால் சாய்ந்துள்ளன.

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *